تبلیغات
پنجره ی چهارمی ها - سوالات تاریخ کلاس چهارم

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


پنجره ی چهارمی ها
 
برای یاد گیری دانش تلاش نیاز است

محل درج آگهی و تبلیغات
 
- مهمتریت مشکل انسان نخستین چه بود.

 

الف)ساختن خانه                ب) فراهم کردن غذا              ج) بی سوادی

 

2-خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

 

3-اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

 

الف) سنگ                ب) آهن               ج) چوب                 د)چرم

 

4-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

 

5-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

6-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

7-انسان های نخستین در ابتدا  غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

 

8-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین و ژیدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

 

9-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

 

10-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی  می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین  پی ببریم؟

11-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

 

12-جملات صحیح و غلط را با علامت ?ص   و غ) مشخص کنید.

 

13-مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص        غ

14-اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود.  ص     غ

 

15-انسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها پناه بردند.  ص      غ

 

16-آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد.  ص      غ

 

17-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

 

18-اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

 

19-در دوره شکار مردان به شکار می رفتند و زنان در ...................می ماندند.

 

20-وظیفه زنان در دوره شکار نگهداری از ..................وجمع آوری.....................بود.

21-انسانهای نخستین وقتی دیدند که دانه ای در جایی که می افتد بعد از مدتی سبز می شود به کاشتن ............و.............پرداختند و به تدریج .................را آموختند.

 

22-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد؟

23نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

24-سگ چه کمکی به انسانهای نخستین می کرد؟

25-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

26-اولین حیوانی که انسانها اهلی کردند سگ بود.    ص               غ

27-انسانها کم کم از خشت و سنگ برای ساختن خانه استفاده کردند.  ص       غ

28-با رواج کشاورزی انسانها در شهرها خانه های دائمی ساختند.   ص     غ

29-انسانها با اهلی کردن گوسفند و گاو وبز  به تدریج به شغل کشاورزی پرداختند.   ص       غ

 

30-مراقبت از زمین های کشاورزی باعث شد تا آن ها خانه های خود را در کنار هم بسازند.   ص      غ

 

31-وقتی انسانهای نخستین خانه های خود را در کنار هم ساختند نخستین شهرها بوجود آمد. ص     غ

32-قبل از کشاورزی مهمترین مشکل انسانها .......................بود.

33-کار کشاورزی باعث شد تا زندگی انسانها ............کند.

 

34-با رواج کشاورزی مردم در کنار ...............و.............برای خود خانه های ..........ساختند.

 

35-بعد از رواج کشاورزی بعضی از انسانها به چه کار های دیگری مشغول شدند؟

 

36-انسانها بعد از رواج کشاورزی چگونه با هم دادوستد می کردند؟

 

37-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمد؟

 

38-چگونه روستاها به شهر تبدبل شدهند؟

 

39-امور شهرها به عهده چه کسانی بود؟

 

40-فرمانروایان برای ایجاد نظم در شهرها چه چیزی ره به وجود آوردند؟

 

41-فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم چه چیز می گرفتند؟

 

42رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع ............شد؟

 

43-نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

44-دادوستد بصورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

 

45-اولین شهرها در کنار کدام رود در ایران بوجود آمد؟

 

الف-نیل                  ب-کارون              ج-فرات                د-دجله

 

46-فرمانروایان برای چه قانون را بوجود آوردند؟

 

الف-برای اداره بهتر شهرها        ب-برای برقراری نظم           ج-هر دو مورد

 

 

 

47-فرمانروایان برای چه کاری از مردم مالیات می گرفتند؟

 

 

48-دولتها برای حل مشکل مبادله کالا به کالا چه چیزی را اختراع کردند؟

 

49-چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

 

 

50-چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

 

51-انسانها چگونه مبادله کالا به کالا می کردند مثالی بزنید؟

 

52-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

 

53-انسانهای نخستین قبل از رواج کشاورزی نیازهای خود را ازراه مبادله کالا به کالابرطرف می کردند.ص غ    

 

54-رسیدگی به کار مالیاتها باعث اختراع خط شد.  ص        غ

 

55-در زمان های قدیم اداره امور شهرها بر عهده شهردار بود.   ص      غ

 

56-فرمانروایان بر اداره بهتر شهرها قانون را بوجود آوردند.  ص      غ

 

 

 

.: Weblog Themes By Pichak :.


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

سالار عقیلی - وطنم


parsskin go Up
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
بک لینک فا